Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Friden

Ofta säger mig min moder:
”Barn, du äger två klenoder,
Göm dem för den onda tiden,
Vårda oskulden och friden!”
Moder, friden är försvunnen;
Skall den blifva återfunnen,
Bjud ej, att jag honom glömmer,
Som den tagit, som den gömmer;
Blott med honom, som hans maka,
Kan jag få min frid tillbaka.


Dikt Friden - Johan Ludvig Runeberg