Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Flyg ej unnan

Vill du veta, skälmska flicka,
Hur om hösten vakor fångas?
Jag skall vara fågelfängarn,
Du skall låtsa vara vaka.

Märk; hur fågelfängarn talar:
”Flyg ej unnan, sköna vaka,
Sitt på klasen trygg och stilla,
Snaran gör dig ingen skada,

Snaran vill din hals blott smeka.”
Ha, din skalk, du lät dig fånga;
Kyss mig nu, så skall du slippa!
Och ser sin egen sällhet speglad åter;
Blott döden vänder ögat bort-och gråter.”


Dikt Flyg ej unnan - Johan Ludvig Runeberg