Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Flickornas förbannelser

Konda dog, hans moders enda sällhet,
Lämnande sin mor det kval att honom
Fjärran från sin boning ge åt jorden.
Hon begrof den käre i sin trädgård
Under gyllne pomeransträns skugga.

Hvarje morgon går hon sen till grafven:
“Konda, Konda! Svara, trycker jorden,
Eller trycka dig din kistas bräder?”


Och ur djupet ljuder svaret åter:
“Icke jorden trycker mig, o moder!
Icke trycka kistans bräder heller,
Nej, förbannelser af flickor endast.
När de sucka, ges i himlen gensvar,
När de banna, skälfver jordens grundval,
När de gråta, måste Gud bevekas.”1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Dikt Flickornas förbannelser - Johan Ludvig Runeberg
«