Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Fisken

Flickan hon satt på hafvets strand,
Talade i sitt sinne så:
“O, du min gode Gud, ändå!
Finns väl, hvad bredare är än haf?
Eller hvad vidare är än fält?
Eller hvad snabbare är än häst?
Hvad är väl mera än boning sött,
Eller hvad öfvergår broderkyss?


Tittar ur vågen en liten fisk:
“Fjolliga flicka, hvad tänker du?
Himmel långt bredare är än haf,
Haf ju långt vidare är än fält,
Öga ju snabbare är än häst,
Socker öfvergår honing-och
Älskarekyssen en broderkyss.”1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Dikt Fisken - Johan Ludvig Runeberg