Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Drömmen

Tröttad lade jag mig ned på bädden,
Att i sömnen glömma sorg och saknad;
Men en dröm sig smög till hufvudgärden,
Hviskande uti mitt öra detta:
”Vakna, hon är här, den sköna flickan;
Blicka opp, att hennes kyss emotta!”

Och jag slår med glädje opp mitt öga;
Hvar är drömmen? Som en rök försvunnen.
Hvar är flickan? Bortom land och sjöar.
Hvar är kyssen? Ack, blott i min längtan!


Dikt Drömmen - Johan Ludvig Runeberg