Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Det var då

Högre mot sanden
Svallar den vreda sjön,
Björken på stranden
Susar ej mera grön;
Marken är stel af snön.

Du, som med våren
Flydde från dal och vän,
Bragte dig tåren
Blott för en stund igen,
Ville jag säga än:

”Skåda kring runden,
Flicka, en gång ännu!
Minns du, hur lunden
Fordom var grön och ljuf?
Se, hvad den blifvit nu!”

Sen, då hon flydde,
Skulle hon säga så:
”Skönare grydde
Ynglingens kind också;
Men det var då,-ja, då!”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Dikt Det var då - Johan Ludvig Runeberg