Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Den väntade

I sitt hushåll är min mor,
Vid sin söm min syster är,
Och min bror far ut på jakt;
Själf med handen under kind
Sitter jag och drömmer här.
O, min älskling, hvar är du,
Icke spord och icke känd,
Saknad blott och väntad blott?


Dikt Den väntade - Johan Ludvig Runeberg