Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Den tidiga sorgen

Rosen bröt du för din glada syster,
Vallmon höll du själf.
Rosen, flicka, tyder lif och kärlek,
Vallmon köld och död.
Anar du ej hjärtats fröjder,-eller,
Bleka ängel, säg,
√Ąger du vid femton √•r ett √∂de
Att beteckna ren?


Dikt Den tidiga sorgen - Johan Ludvig Runeberg
«