Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Den tidiga sorgen

Rosen bröt du för din glada syster,
Vallmon höll du själf.
Rosen, flicka, tyder lif och kärlek,
Vallmon köld och död.
Anar du ej hjärtats fröjder,-eller,
Bleka ängel, säg,
Äger du vid femton år ett öde
Att beteckna ren?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Dikt Den tidiga sorgen - Johan Ludvig Runeberg
«