Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Den skönaste

Invid hafvet stod en guldcitron och skröt:
”Nu är ingen här så skön, så skön som jag.”
Detta har ett gulgrönt äpple lyssnat till:
”Ringa är ditt pris, du strandens guldcitron,
Nu är ingen här så skön, så skön som jag.”
Detta har oslagna ängen lyssnat till:
”Gröna äpple, ringa endast är ditt pris,
Nu är ingen här så skön, så skön som jag.”
Detta har oskurna kornet lyssnat till:
”Ringa är ditt pris dock, du oslagna äng,
Nu är ingen här så skön, så skön som jag.”
Detta har okyssta flickan lyssnat till:
”Ringa är ditt pris dock, du oskurna korn,
Nu är ingen här så skön så skön som jag.”
Detta har den muntra gossen lyssnat till:
”Ringa är, I alla, dock ert pris mot mitt,
Nu är ingen här så skön, så skön som jag.
Plocka vill jag dig, du strandens guldcitron,
Skaka ned från trädet, gröna äpple, dig,
Slå och bärga vill jag dig, oslagna äng,
Skörda åter vill jag dig, oskurna korn,
Sen, okyssta flicka, vill jag kyssa dig.”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Dikt Den skönaste - Johan Ludvig Runeberg