Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Den nygifta

Vatten öser gårdagsbruden,
Och, utöfver källan lutad,
Talar vid sig själf hon detta:
”Ve mig, arma, ve mig, sk√∂na!
Bure än jag gröna kransen,
Vore jag långt mera vacker;
Skulle då en herde älska,
Konstantin, den unga herden,
Som där tågar framför lammen
S√•som m√•nen framf√∂r stj√§rnor.”


Dikt Den nygifta - Johan Ludvig Runeberg