Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Den långa dagen

Förr, när min vän var här,
Var mig en vårdag kort;
Nu, då han borta är,
Är mig en höstdag lång.
”Ack, hvad den dagen flyr!”

Säga de andra nu.
Jag: ”Hvad den långsamma är!
O, att den ville fly!
Kommer ej kvällen snart,
Kommer ej nattens ro?”


Dikt Den långa dagen - Johan Ludvig Runeberg