Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt Den gamle

En konung syns den gamle mig
Vid slutet af sin lefnads stig,
Vid mÄlet för sin lÄnga fÀrd,
SÄ segerrik, sÄ afundsvÀrd.

Hvar storm af tiden ren sig lagt,
Hvar granne vördar glad hans makt,
Och villan djÀrf, passionen yr
LÄngt frÄn hans tysta rike flyr.

Hans folk en fridsam skara Àr
Af milda, slumrande begÀr,
Af minnen, som förblifvit kvar
FrÄn forna, ljuft förflutna dar.

Hans spira Àr hans vandringsstaf.
Hans borg, hans fasta borg en graf,
Hans kungaglans af lugn bestÄr,
Och krona Àr hans silfverhÄr.


Dikt Den gamle - Johan Ludvig Runeberg