Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Den första kyssen

På silfvermolnets kant satt aftonstjärnan,
Från lundens skymning frågte henne tärnan:
”Säg, aftonstjärna, hvad i himlen tänkes,
När första kyssen åt en älskling skänkes?”
Och himlens blyga dotter hördes svara:
”På jorden blickar ljusets änglaskara
Och ser sin egen sällhet speglad åter;
Blott döden vänder ögat bort-och gråter.”


Dikt Den första kyssen - Johan Ludvig Runeberg