Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Den döende

Den långa natten gått till ända snart:
Blir icke hvalfvet redan ljust och klart,
Och får ej träskets snö ett högre sken?
Var det ej orrens rop, söm hördes ren?

När morgonsolen glöder innan kort
Och snön på taket börjar smälta bort,
Och droppa efter droppa ren jag ser
Förbi den öppna gluggen falla ner,


Och syrsan tystnat inne, och jag hör
Den muntra sparfven kvittra utanför,
Då hållen mig en annan säng beredd,
En kärfve halm, på stugans trappa bredd.

Ty jag vill ledas dit och hvila där
Och se, hur skön och glad naturen är,
Och fröjdas än en gång åt land och sjö
Och sen i våren, där jag lefvat, dö.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4.00 out of 5)

Dikt Den döende - Johan Ludvig Runeberg