Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt Den döende

Den lÄnga natten gÄtt till Ànda snart:
Blir icke hvalfvet redan ljust och klart,
Och fÄr ej trÀskets snö ett högre sken?
Var det ej orrens rop, söm hördes ren?

NÀr morgonsolen glöder innan kort
Och snön pÄ taket börjar smÀlta bort,
Och droppa efter droppa ren jag ser
Förbi den öppna gluggen falla ner,

Och syrsan tystnat inne, och jag hör
Den muntra sparfven kvittra utanför,
DÄ hÄllen mig en annan sÀng beredd,
En kÀrfve halm, pÄ stugans trappa bredd.

Ty jag vill ledas dit och hvila dÀr
Och se, hur skön och glad naturen Àr,
Och fröjdas Àn en gÄng Ät land och sjö
Och sen i vÄren, dÀr jag lefvat, dö.


Dikt Den döende - Johan Ludvig Runeberg