Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Den bekymrade

Hvar, du vida himmel,
Är väl nu min älskling?
Är han på en resa?
Sitter han vid bägarn?
Är han på en resa,
Må han resa lyckligt;
Sitter han vid bägarn,
Smake honom vinet;
Älskar han en annan,
Må det honom tillges;
Må af mig det tillges;
Gud dock hinne honom.


Dikt Den bekymrade - Johan Ludvig Runeberg