Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Behagen

Jag blickar på tärnornas skara,
Jag spanar och spanar beständigt;
Den skönaste ville jag välja
Och sviktar dock ständigt i valet.
Den ena har klarare ögon,
Den andra har friskare kinder,

Den tredje har fullare läppar,
Den fjärde har varmare hjärta.-
Så finns ej en enda, som saknar
Ett något, som fängslar mitt sinne.
Jag kan ej en enda förskjuta;
O, finge jag kyssa dem alla!


Dikt Behagen - Johan Ludvig Runeberg