Svensk poesi

Dikt på svenskaDikt Bättre gammalt guld än nysmidt silfver

Skugga sökande, för att sig svalka,
Flög en falk utöfver Sarajevo,
Såg en fura midt i Sarajevo
Och inunder den en kylig källa;
Nära källan såg han änkan Nypon
Och med henne jungfrun, hvita Rosa.

Falken började att eftersinna,
Om han skulle kyssa änkan Nypon,
Eller hellre jungfrun, hvita Rosa.


Så i valet kom han till beslutet,
Och han talte sakta i sitt sinne:
“Bättre guld, om äfven nött det vore,
Än som silfver är, ehuru nysmidt;”
Och han kysser muntert änkan Nypon.

Men förtörnad ropar jungfru Rosa:
“Sarajevo, blomstra utan frukter![9]
Är det sed, som nu i dig fått insteg,
Det, att unga gossar älska änkor,
Gamla gubbar åter unga flickor?”1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Dikt Bättre gammalt guld än nysmidt silfver - Johan Ludvig Runeberg