Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Amor

Ej han sårade mitt hjärta,
Ej, som döda böcker lära,
Smög han fram med pil och båge.
All hans list var blott hans oskuld,
Skönhet var hans enda vapen.
”Söta gosse, vill du komma,
Är mitt hjärta varmt och öppet.”
Och han lydde strax,-och sedan
Lika mån, som han att dröja,
Är jag själf att äga honom.


Dikt Amor - Johan Ludvig Runeberg