Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Världens gång

Havet välte, stormen ven,
vågorna rullade asklikt grå.
?En man är vräkt över bord, kapten!?
Jaså.

?Ännu kan ni rädda hans liv, kapten!?
Havet välte, stormen ven.
?Ännu kan en lina den arme nå!?
Jaså.

Vågorna rullade asklikt grå.
?Nu sjönk han, nu syns han ej mer, kapten!?
Jaså.
Havet välte, stormen ven.


Dikt Världens gång - Gustaf Fröding