Svensk poesi

Dikt på svenska


Tre trallande jäntor

Där gingo tre jäntor i solen på vägen vid Lindane Le, de svängde, de svepte med kjolen, de trallade, alla […]

Vinternatt

Låt oss åka sakta, låt oss dock betrakta skogens vita slott, golvens marmorstenar, vita valv av grenar, som till himlen […]

Boken

En helig skrift mig tyckes firmamentet med fornebraiskt språk och urtidsstämpel. Emellan skyar skymtar silverpräntet som ur en förlåt i […]

Hosiannah!

Görer portarna höga och dörrarna vida och häng slingor av grönt över ringmuren din, dotter Zion, statt upp, att din […]

Gralstänk

I Var Gral är vet ingen, men djupast i tingen bo gnistorna hemligen kvar av ljus, som i livsdrycken var. […]

Förord

För att bokens titel och innehållet av dess första diktcykel må bättre förstås hänvisar jag först och främst till “Sagan […]

Lättsinnet

Den unge sade: Med lättsinne mente jag: göra vadhelst mig behagar, jag trodde på hemliga lagar som, lever mitt övermod […]

Skalden Wennerbom

 Genom stadens park går sommarsuset,  skalden Wennerbom från fattighuset  kommer raglande – butelj i hand  - kryssar varligt över gångens […]

Mefisto

Han gör sig till och låtsar vara vän. Jag ville, att jag vore kvitt den skurken. Nå, drag åt Häcklefjäll […]

Jan Ersa och Per Persa

Jan Ersa ägde Nackabyn, Per Persa ägde Backabyn i By i Västra Ed. Jan Ersa, Per Persa, de höllo aldrig […]