Svensk poesi

Dikt på svenska


Kejsarval

Cajus Caligulas strupe skuren åt världen gapar, ropande högt på den nye juliske imperatorn. Ung en Centurion träder på trappan […]

Bjällerklang

Han svängde trotsigt den fina nacken, vår svarte Pluto, och föll i trav, och släden slängde och utför backen i […]

En liten comedia

Om kärlekshandelen mellan den saligen i Gudi afsomnade Herren Herr Erik Stenbock, som var en arg skalk, och den likaledes […]

Väntan

Vår framtid tycks mig lik en dunkel vall av tunga moln med kopparglans i färgen, som mörkgrön brons stå skogarne […]

Vänner vid sjukbädden

I talen ordspråk, talen som från ovan, och köksmoralens senapsdeg I bringen! Jag hör det nog, I han predikogåvan – […]

Sjöfararen vid milan

Vid milan har jag vaktat i vinter och vår och längtat till havet i många långa år, långt bort från […]

Den gamla goda tiden

Stjärnorna tindrade tysta för hundrade år tillbaka, och skogen sov. Forsen dånade, hjulen dundrade, gnistorna sprakade, marken skakade, hammaren dunkade […]

Ur Strövtåg i hembygden

I. Det är skimmer i molnen och glitter i sjön, det är ljus över stränder och näs, och omkring står […]

En vintervisa

Jag sörja, jag sörja, jag sörja väl må, ty stjärnorna så kalla på himmelen gå och frusen och kall är […]

Hosiannah!

Gören portarna höga och dörrarna vida och häng slingor av grönt över ringmuren din, dotter Zion, statt upp, att din […]