Svensk poesi

Dikt på svenska


Variatio

Det vetebrödsvita och gudsängelrena med Herren-vare-lov och Gudsfrid – de hava väl och litet rätt, som mena, att slikt smakar […]

Säv, säv, susa

Säv, säv, susa, våg, våg, slå. I sägen mig var Ingalill den unge månde gå? Hon skrek som en vingskjuten […]

Herr Lager och skön fager

Skön fager, I sen, hur de blomster och blader, skön jungfru, de liljor så ljuvliga stå, och göken han galer […]

I bönhuset

“O, dyre vänner, syndens lön är döden, hans synd var stor och bön är starkt av nöden, vår arme unge […]

Efter döden

Icke, när jag död är vorden, sprids mitt väsen väl i jorden blott som fosforljus, element i jordens vara, fukt […]

Världens gång

Havet välte, stormen ven, vågorna rullade asklikt grå. ?En man är vräkt över bord, kapten!? Jaså. ?Ännu kan ni rädda […]

Maskin i olag

Vår vilja den är centrum, vår lust periferin: “Gå runtom, gå runtom din axel, turbin!” Vår vilja vill förlustas och […]

Skojare

I Kattebohult bor det tattarepack, i Kattebohult bort i Bo, och där är det rackel och snatter och snack och […]

Förrädarn

Det lyste genom skogen vid stranden av Loire, det gick en dans på krogen vid stranden av Loire. Men den […]