Svensk poesi

Dikt på svenska


Elin i Hagen

Den dära stugan vid ån är Hagen, där gamle Anders i Hagen bor – jag minns, hur Elin, den enda […]

En uppländsk runskrift

Svein, Dagtrottes son, drap drömmare söder i särkernas sund. Blåste blåmän bleka med stridens stormvinge [1] Sticktryne, fadersarvet. Bet han […]

Takt

Lakejerna gåvo mig skrapa och skänkte mig stolt sitt förakt, emedan jag ej kunde skapa mig om till en svansande […]

Renässans

“Ja, sköna zirater, vid Pluto, har skidan till värjan, du bär, de röja din konst, Benvenuto, – låt se, huru […]

Bollspelet vid Trianon

Det smattrar prat och slår boll och skratar emellan träden vid Trianon, små markisinnor i schäferhattar, de le och gnola, […]

Corydon till Chloe

I dalens lugna famn en stilla bäck sig rörer i gröna mossan fram bland sköna blommors släkt och ifrån trädens […]

En ariers hustruvisa

Min hustrus lockar mjuka, de äro mitt behag, mig gjorda till att bruka till ögonlust var dag. Min hustrus ögon […]

Min stjärnas sånger

I. Med vrede du ser från din gyllne stol, hur min stjärna slocknar och fläckas, vi gav du min stjärna […]

Sorgebudet

Tungt gick ett sorl ifrån Asgårdsvallen: Balder är fallen, glansen är släckt i Den Höges sal! Balder är fallen! Balder […]

Den vise sade

“Var vaksam, min son, och var avundsjuk om makten åt ovan och nedan – vill någon dig störta alltredan, sök […]