Svensk poesi

Dikt på svenska


Vackert väder

Klar låg himlen över viken, solen stekte hett, och vid Haga ringde Hagas gälla vällingklocka ett. Brunnskogs kyrka stod och […]

Äktenskapsfrågan

En plog ska vi ha, en harv ska vi ha, en häst ska vi ha, som kan streta och dra! […]

Skogsrån

Åt Gösthultskanten i Gunnerudsskogen, bortom Västanmossen vid Bråttorpslogen, just där håller skogsrån till, gå dit och se, om ni vill! […]

Indianer

Låt den flicktyckmyckna minen fara, eller göm den till din nästa bal! Här är vilt och här är gott att […]

Friheten

Ej blir viljan frigjord av att färdas mjukt på dynor, ej att fritt i lastens famntag lata sig en levnad […]

Farväll

En sorgens ton från Amerka Farväl, du grymma vänd i Sveden, du grymma vänd, som glömde eden, du svärjade en […]

Pan och Zebaoth

I Pan sade till mig: “Låt sova i jorden de gamle judar, stig upp, min son, och lova de unga […]

Predikaren

Predikaren Sjuhundra äro hustrurna och frillorna väl föga färre och jungfruskarans mångfald utan tal, all Tyri prakt är strödd i […]

Ur Friederike Brions visor

Ännu går dansen kring eken och dansen är mig kär, men går jag själv i leken, är sorgen också där. […]