Svensk poesi

Dikt på svenska


Höst

Stormarne dåna och haglen de falla tungt på min hjässa, som eld är min panna, rött för mina ögon, de […]

Vad är sanning?

“Då frågade Pilatus: Vad är sanning?” och eko svarade – profeten teg. Med gåtans lösning bakom slutna läppar till underjorden […]

Bristande pietet

Att samojederna ha ben till gudar och medicinmän gå omkring i hudar och skrämma negerbarn vid Tanganjika – det kvittar […]

Idealism och realism

Nu är jag led vid tidens skism emellan jord och stjärnor. Vår idealism och realism de klyva våra hjärnor. Det […]

En ghasel

Jag står och ser på världen genom gallret; jag kan, jag vill ej slita mig från gallret, det är så […]

Calibariel

I Jag är ej Ariel, ej Caliban, jag är ej människa och icke man, ej djävul, icke gud. Men något […]

Tronskifte

Den gamle kung Kronos är död, hans son, som ärvde hans tron, är ung, och hastig till sinnes och lätt […]

Den evige juden

Även jag har sett den gamle vandrarn, sedd av världens skalder, vart han kom, men han var ej lik den […]

Döden (Fröding)

Jag har skymtat hans skumma, jordgrå drag, redan jag trodde min vandring slutad, över min säng stod han redan lutad, […]

Vid myren

Över myren mörknade kvällens skugga, tyst och töcknigt och tomt var allt. Blygrå molnvarv upphörde ej att dugga silregn, ljudlöst […]