Svensk poesi

Dikt på svenska


I skogen

I skogarnes djup bor skuggan, och tystnaden slumrar där, och viskande bud från bygden den suckande vinden bär. Och molnen […]

Våran prost

Våran prost är rund som en ost och lärd som själva den onde, men gemen likväl och en vänlig själ […]

I solnedgången

Satte jag mig på bergets kam, spejade ut över fjärden, såg, huru solen i väster sam, långt, långt i väster […]

Det är fullbordat

Så tung ligger sorgen på templet och borgen och dämpat och tungt rullar åskans dån, och stormen går fram ööver […]

Lars i Kuja

Vid Bymon på vägen till Byn, där bor Lars i Kuja i skogens bryn. I hemmanet Byn, om jag ej […]

Stina Stursk

“Och fy skäm ut dig, och fy skäm ut dig för allt ditt spring efter vännen din!” Och håll du […]

Tersites

Jag kan ej annat än din lott beklaga, du arme skorpion, som alla jaga. Där sparkar vankas och där spö […]

Clown Clopopisky

Clown Clopopisky Det var på nattkafét i “National”, ett nöjets paradis med syndafall, förbjudna frukter och den lede satan i […]

Sigurd Jorsalafar

Och yret piskar och stormen snor. Kung Sigurd sitter i tempelkor och stirrar tungsint och folket tror, att Sigurd lyssnar […]

Atlantis

Livssorlet forsar från staden, tung är den välvande kampens musik. Högt ur den dova kaskaden stänker ibland som ett skrik. […]