Svensk poesi

Dikt på svenska


Viken

Jag tror det är fjorton dagar, sen solen var framme sist. Bland lönnarne stormen jagar och skövlar varenda kvist. Ibland […]

Blixten

Han var svart av sot och av landsvägsdamm, där han vandrade vägen fram, i hans ögonbryn, i hans hökuppsyn var […]

Mannen och kvinnan

Mannen och kvinnan Adam sade till Eva: “Du leda, du lystna hynda, jag gitter ej släpa och sträva för dig, […]

Jäntblig

Och akten er för jäntor och deras falska blig, det är en falsker jäntas blig, som haver krossat mig, med […]

Den ryske anakoreten

Jag möter honom då och då – vi vandra tillsammans framåt vägen långa stunder. Visst är han sträng och dyster […]

En vårvintervisa

“Smält min is, låt min snö gå i tö”, suckade vintern till våren. “Kanhända, kanhända om solen vill, vi vänta […]

Gamle Skam

De säga att gamle Skam är död – å nänäj män, han lever än, fast det är allt med nöd! […]

Idealet

Idealet är här, idealet är där, idealet är likt sankte Pål, sankte Pär, idealet är svart, idealet är vitt och […]

Salomos insegel

Ni sade mig, jag saknar karaktär och skolad tankegång och ordnade principer och stadighet i tron och sådant där, som […]