Svensk poesi

Dikt på svenska


Livsglädjen

Säg, har du gästat längre än en timma i forna dagar någon gunstomsluten – i vår tid är du gästvän […]

Himlar

I Jag avskyr Gud betraktad såsom pater, och hatar tanken, att ditovan hunna, ej man och kvinna mer, men munk […]

Tal i fåvitsko

“I veten det, bröder och vänner, min mandom har lärt mig försaka den jord, där min ungdom slog rötter och […]

De gamle och de unge

Vi hurrade, medan vi skuttade ut. De gamle de sutto och gluttade ut. Farväl! Se om er väl, när det […]

Gud?

I. Om Gud är till, vad är han? den vetande give mig svar. Det samma namnet bär han som fordomdags […]

En fattig munk från Skara

Mitt liv är i nedan och klent nu mitt verk, jag fattige olärde bortrymde klerk, en bortlupen broder bara, fördömd […]

Ingalill

Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig, min själ är så ensam på levnadens stig, mitt sinne är så ensamt […]

I valet och kvalet

Han är änkling och gammal och skallig och krokig, han är hård emot folket och grinig och gnidig, ja, se […]

Belysningsfrågan

De tändes, de nya elektriska tankarne, det lyste, det sken i varenda vrå – då skreko de gamla eländiga dankarne: […]