Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Idealet

Idealet är här, idealet är där,
idealet är likt sankte Pål, sankte Pär,
idealet är svart, idealet är vitt
och likt påvens skägg av en egen snitt,
idealet är lätt, idealet är tungt,
idealet är gammalt, idealet är ungt,
idealet är kärlek, idealet är hat,
idealet är Tolsoys och Nietzsches prat
– jag tror det är bäst, att en var har sitt
som jag har mitt.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Dikt Idealet - Gustaf Fröding