Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt En vårvintervisa

”Smält min is,
låt min snö
gå i tö”,
suckade vintern till våren.

”Kanhända, kanhända om solen vill,
vi vänta väl ännu en månad till,
så kanske det sker”, sjöng våren.


Dikt En vårvintervisa - Gustaf Fröding