Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt En litten låt ôm vårn

En litten låt ôm vårn

Ja vårn, ja,
ja vårn, ja,
tjong fadeladeli,
dä ä e fina ti!
Da strecker sä ur jola,
å guschelôv för sola,
ho ä så gla å bli!

I talla smacker ickern,
för talltôppmat dä licker? n
å kongler smaker? n bra.
I vika sprätter abbern
å gädda går å habber? n
å sier: ?Tack ska? n ha!?

Å gôbban står i dôra
å sier: ?Se gumôra
å tack för sist, fru Sol!?
Å kärngan går i môrker
å planter skôt i bôrker
å kackler ôm? i fjol?.

Å bia kommer flygnass,
å mörer kommer smygnass,
dä lôfter gôtt tå hägg.
Å kråkan kommer kraxnass
å svalan kommer flaxnass
å ännra lägger ägg.

Å göken gal i björka
å jäntan går te körka
å gôsan går på domp.
Å sjöl går ja i fjälla
å sjonger alltimälla
en litten stôlli stomp.

Å stompen ä ôm jänter
å are instrumänter
i löckas salmodi,
Å stompen ä ôm sola
å gläja här på jola.
Ja vårn, ja,
ja vårn, ja,
tjong fadeladeli,
dä ä e fina ti.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,00 out of 5)

Dikt En litten låt ôm vårn - Gustaf Fröding
 »