Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt En ariers vårvisa

Sänd, sol, din hulda gåva
av värme om nysprungna blad,
du regn, jag vill lova
ditt friska befuktande bad!

Du ök, var stark i bogen,
giv säden dess växtkraft, du mull,
och riktigt framför plogen
fall, gödsel, du lantmannens gull!

Bered, att allting dignar
av livskraft, du liv, och bered
att all din rikdom signar
min unga hustrus kved.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Dikt En ariers vårvisa - Gustaf Fröding