Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt De gode och de ädle

Jag vill ej vara ädel, jag vill ej vara god,
de goda och de ädla de ställa upp sin stod
i skönaste belysning på högsta piedestal
med inskrift om bedrifter i hörnet av sin sal.

Sen stå de och betrakta sin älskliga bild,
hur ädel är ej minen, hur god och blid och mild,
de tänka i sitt hjärta: Si, allt är ganska gott!
– men bakom står Hin onde och hostar så smått.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt De gode och de ädle - Gustaf Fröding
«