Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Bristande pietet

Att samojederna ha ben till gudar
och medicinmän gå omkring i hudar
och skrämma negerbarn vid Tanganjika
– det kvittar mig lika.
Men komma svarta trollmän och predika
fetischpredikningar från Tanganjika
för vite män i Europas mitt
– Då vill jag begabba dem fritt.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt Bristande pietet - Gustaf Fröding