Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt Tonerna

Tankar, vars strider blott natten ser!
toner, hos eder om vila den ber.
HjÀrta, som lider av dagens gny!
toner, till eder, till er vill det fly.


Dikt Tonerna - Erik Gustaf Geijer