Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt På sjön

Ro, ro på den stilla sjö,
i morgon blåser kallt över strand och sjö.
Ro, ro på den stilla sjö,
i morgon blåser kallt över strand och sjö.


Dikt På sjön - Erik Gustaf Geijer