Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Gräl och allt väl

Litet gräl ibland
skadar intet grand,
om man blott älskar varann.
Mulen himmel ock
klarnar åter opp,
så är naturens lopp.
Hjärtat i sin bur
är ett litet djur,
som tar stundom häftig fart.
Kärlek och tro
smeka det till ro,
smeka det till ro helt snart.
När som jag tänker på min vän,
solsken har hjärtat då igen.


Dikt Gräl och allt väl - Erik Gustaf Geijer