Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt De små

Hoppa, dansa,
dockor ansa,
lyssna till pappas röst.
Bannas, glömma,
leka gömma,
somna vid mammas bröst.
D’ä vårt tidsfördriv,
d’ä vårt lilla liv,
nog kommer den som stör det,
levnad, svett och tråk,
huvudbry och bråk,
men vi, vi rå ej för det.


Dikt De små - Erik Gustaf Geijer