Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Bilden

Tjusande bild ur de forna dar,
dröj, ack dröj än i hjärtat kvar!
Stundens nöjen andra fritt må prisa
eller hoppets glans, sådan är ej min visa.
Tjusande bild! ur de forna dar,
dröj, ack dröj än i hjärtat kvar!


Dikt Bilden - Erik Gustaf Geijer