Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Aftonbetraktelse

Stilla skuggor breda sig i qvällen.
Solen släckes i svala sjön.
Klara stjernor framgå öfver fjällen
Tända offrande kärleks bön.
Blåa hvalf i nattens timma,
o! låt aningens facklor glimma när det skymmer,
må jag då förnimma hoppets saliga ljusa frid,
hoppets saliga ljusa frid.


Dikt Aftonbetraktelse - Erik Gustaf Geijer