Svensk poesi

Dikt på svenska

Vikingen

Vid femton års ålder blef stugan mig trång, Där jag bodde med moder min. Att vakta på gettren blef dagen […]

Bergsmannen

Genom klyft till schakt jag går malmen till möte; den urgamla prakt i bergens sköte, den lockar med makt åt […]

Den siste skalden

Hans växt var kämpalik, men böjd av åren med långsam gång han över heden skred; från hjässan fladdrade de vita […]

Manhem

Det var en tid det bodde uti Norden en storsint ätt, beredd för fred som krig. Då, ingens slav och […]

Vårsång (Geijer)

Vår! Jag hälsar dig, till Norden var välkommen, sköna gäst! Med din ljusström över jorden och med dina lärkors fest. […]

Viken, tidens flyktiga minnen

Viken, tidens flyktiga minnen! Stundens fröjder, bleknen, försvinnen! Natten nedsteg på våra sinnen, och för skuggorna är vår sång. Hågkomst […]

Bilden

Tjusande bild ur de forna dar, dröj, ack dröj än i hjärtat kvar! Stundens nöjen andra fritt må prisa eller […]

Reseda

Blomster i de svala lunder, där du dväljes obekant, dig jag sjunger, dolda under, främling från ett bättre land! Solens […]

De små

Hoppa, dansa, dockor ansa, lyssna till pappas röst. Bannas, glömma, leka gömma, somna vid mammas bröst. D’ä vårt tidsfördriv, d’ä […]

På nyårsdagen 1838

Ensam i bräcklig farkost vågar seglaren sig på det vida hav; stjärnvalvet över honom lågar, nedanför brusar hemskt hans grav. […]