Svensk poesi

Dikt på svenska

Fäderna

Ej finns deras namn på hävdens blad – de levde i ringhet och frid – men jag skönjer ändå deras […]

Till en diakon

Det är glödande i Bartelstider, och solen bränner så skinnet svider, och även en tålmodig kristen lider. I denna bastu, […]

Syriskan

Ur Ordspråksboken. På vägen kom en yngling. en tjusande kvinna satt vid muren: ”Var min myndling i denna susande natt! […]

Gamle drängen

Jag hade ganska roligt en gång, då jag var tjugu år. Jag fick ett halvstop brännvin av bonden i vår […]

Testamente

Nu slocknar daggens glitter och skyarna förstoras, och alla fåglars kvitter i klanglös rymd förloras; och majvind lyfter vingen som […]

Uppbrott

De svarta skogarna mumla som psalmsång kring fädernas lutande kors, och dovt som en vakande humla bak åsarna tonar Avesta […]

Långt borta i världen

Det drager en väg långt borta i världen igenom en vinterlig ödemark. Mellan bolmande milor och vindfjällen bär den, mellan […]

Stjärngossar

Det går ett ljus i vår by, det lyser genom fönstret på en gummas gråa hy. Då vänder hon sig, […]

Fattigmansverser

I. Statarvisa. Jag sladdar och jag vältar, jag piskar och jag kältar: hej ox, hoj ox! Han blänger, som han […]

Josep i skogen

Jag går bland nöt i Vaktelmora löt, där brakved blommar hvitt emellan videspröt. Jag går i tallmon, en stackars vallhjon. […]