Svensk poesi

Dikt på svenska

Jägarlust

Nu torkar linet på gärdesgård och humlen är skördemogen. Röd som en räv och brun som en mård lyser i […]

I lissabon där dansa de

I Lissabon där dansa de på kungens röda slott, bekrönta och bekransade, vid hurrarop och skott. Där spelar havet som […]

Höstens vår

Nu är den stolta vår utsprungen, den vår de svaga kalla höst. Nu blommar heden röd av ljungen och hvitt […]

Höstens glädje

– Gallhumlen tumlar kring min förstubro, östanvinden mumlar sin långlåt utan ro. Sommarns kvava ängslan förlåter mitt bröst, höstens rama […]

Träslottet

1. Uret slår med hammaren och märker tidens flykt. Vi haver du dig i kammaren så sörjande innelyckt? De nattutsprungna […]

Du ler

Du ler med hvita tänder och läppars röda glans, och blickens ny sig tänder, som aldrig nedan fanns. Du gördlar […]

Fjällstorm

På dörren famla tunga, grova nävar, och axlar bända hårdt mot kojans knut – bort, gråa bur, där mänskor lyssna […]

Lugnet

(Hedvig Charlotta Nordenflychts sista hem vid Sko.) Än susa träden kring den ström som blek i djupet under dalens grönska […]

Luthers hammare

Så stilla faller blad på blad, och vinden andas matt, och dimman sluter Luthers stad i gråa armars natt. Det […]

I mötets tempel

Det klingar som små muntra städ kring alla träd, där frosten smyckar salen, och aftonvindens skyttel går och väver vår […]