Svensk poesi

Dikt på svenska

Mikrokosmos

Motiv ur bondepraktikan Jag är av jorden, jag är sval och tung, trögvulen, gammalstämd fast ganska ung. Det står ett […]

Ölandslegend

En dag då molnens jakter gledo röda för morgonvind från Ottenby mot Böda, då gick en yngling genom prästgårdsgrinden, där […]

Ung kärlek

Sin unga kärlek hon har mig skänkt en kväll i den svala skog. I doftande skymning låg nejden sänkt, medan […]

Majnattsröster

Hör, hur den kallar oss – hör du ej sången? Klingande strömmar i dalen den ner: Snart är den lustiga […]

Stormnatt

Nu mulen natt över kullarna ruvar som en korpmor i skogen på fläckiga ägg. Nu sitta stormens tutande uvar på […]

Vårskuggor

Lucidor. Fröding. I Nu lägger marken av sin gråa vadmals pajrock, och isen flottas bort från vill – vall – […]

Lejonets barn

(Anm. Lejonets barn äro de som äro födda under lejonets himmelstecken. Urbanus dag räknas som den första sommardagen. ”Sommaren förer […]

ÖLANDSMELODIER

TILL MINNET AV A. TH. GELLERSTEDT. I. På Borgholm. Vår mild är höstens måne. Vinden är en canzone. Valnötsträden hviska […]

Ode till snickarn krylbom

(På dess fyrtionde årsdag) Hur är dig, Krylbom? Är barmen sårad, är ringen tingad, är makan korad? Är snart i […]