Svensk poesi

Dikt på svenska

På värdshuset Kopparflöjeln

Vindragarn som en vallmo står i svarta källargluggen, och gult som mogna bjuggen i fönstret skymtar flickans hår. Och än […]

Vårbild

Hög rullar älven mellan våta slätter. Björkarnas sav ur borrad näver sprutar. Bergtraktens uv sin kärlekslängtan tutar lidelsefullt och hemskt […]

Värdshuset

Dal-rokoko. Säg, främling, varför häver du det rungande böl? Vad fattas dig, vad kräver du? ”Bespisning och öl.” Då är […]

Månhymn vid lambertsmässan

Träd ut mellan brokiga bäddomhängen, stig upp från ditt läger i skogarnas fukt och skin på den nakna ängen och […]

Det röda korset

Den 19 februari 1917. Nu är det fastlag. I högtidlig gång gå veckorna, åt smärtans minnen vigda, från Galiléen till […]

Kurbitsmålning

Jag målar en ros och lilja därhos, en ingen tror, en ingenstans gror, och blott till mitt hjärtas nöje jag […]

I Fridolins spår

Här står det gamla huset med rönnarn vid grinden. Här svann det sista ruset som dunst för morgonvinden. Här brann […]

Ur årets sagor

Speculum vitæ humanæ Vir: Tagom vi plats på bänken, prövom det nya mjöd! Husmodern skär vid skänken skivor av årets […]