Svensk poesi

Dikt på svenska

Jungfru Maria

Hon kommer utför ängarna vid Sjugareby. Hon är en liten kulla med mandelblommans hy, ja, som mandelblom och nyponblom långt […]

Ormvisa

När jag i marken vandrar, vill jag min flaska ha, blott därför, att mot ormars gift det starka är så […]

Göjevisa

Nordan är min kärleksvind och Göja min älskogsmö. Aldrig står solen så röd vid sin grind som stigen från bolster […]

Beckblomster

1. EN FRÄLST Mina sav-år ha runnit undan och min ungdom har torkat hän. Jag har suttit i from begrundan […]

Änklingen

Jag ville ha sagt dig det ömmaste ord som låg mig på hjärtat och gnagde och malde, du strävsinta dotter […]

Den sköne Rosenblom

(Nidvisa om Tok-Annas kärlek) Jag minns dig, hur i pappershatt och färgesmyckad blus du som en brokig fågel satt på […]

Kilak

Kilak, skald, träd fram inom kvinnosvärmen lägrad tyst vid brynet av skog och hav. Runt omkring dig sjuda i junivärman […]

Den blodiga sotarn

En svartmuskig kvinna satt på stranden vid Luffarbo och sjöng. Den blodiga sotarn sov av slagg i jungfrumariesänghalmsdagg. Jordmust dryper, […]

Barmhärtighetens tempel

Vi veta hon skall komma en gång till makt och spira, då hallarna stå tomma där jagets präster fira sin […]

En vandringsdag

I soluppgångens timma, när kärrets lätta dimma drog bort för friska fläktar, då bröt jag upp från byn. All nejden […]