Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Minnesång

Amour, amour! Min kärlek är en lur
som ropar högt på stridens dag emot ditt hjärtas mur.
Amour, amour! Min kärlek är en sträng
som darrar svagt och drömmande i mörkret vid din säng.

Amour, amour! Min kärlek är en fur
som stöder stark på stormens berg din lyckas lugna bur.
Amour, amour! Min kärlek är en ek
hvars virke blir ditt helgonskrin, då du är död och blek.


Dikt Minnesång - Erik Axel Karlfeldt
«