Svensk poesi

Dikt pÄ svenska


Dikt MinnesÄng

Amour, amour! Min kÀrlek Àr en lur
som ropar högt pÄ stridens dag emot ditt hjÀrtas mur.
Amour, amour! Min kÀrlek Àr en strÀng
som darrar svagt och drömmande i mörkret vid din sÀng.

Amour, amour! Min kÀrlek Àr en fur
som stöder stark pÄ stormens berg din lyckas lugna bur.
Amour, amour! Min kÀrlek Àr en ek
hvars virke blir ditt helgonskrin, dÄ du Àr död och blek.


Dikt MinnesÄng - Erik Axel Karlfeldt
«