Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt Kanske!

(Anm. Tjur, tjor eller tjör är den hårda,
elastiska ved som bildas på nordsidan
av tall – och granstammar
)

Jag har slitit ungefär
allt hvad ledt och otäckt är;
syns det mycket på mig?
Kanske grönskas än min säng,
givs min mö och föds mig dräng –
hvem har lust att spå mig?

Skall jag gräla på min Gud?
Nej, han såg väl, att min hud
krävde bister smörja.
Sved nog, men sved ganska godt:
fick ej bli en riktig svott,
skall jag därför sörja?

Skall jag nu ha mera stryk?
Kanske tål jag än en dyk.
Storm på mina slätter,
kom med ur och kom med skur!
Jag är hård likt furans tjur,
som mot nordan vätter.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Dikt Kanske! - Erik Axel Karlfeldt