Svensk poesi

Dikt på svenska

Majnattsröster

Hör, hur den kallar oss – hör du ej sången? Klingande strömmar i dalen den ner: Snart är den lustiga […]

Stormnatt

Nu mulen natt över kullarna ruvar som en korpmor i skogen på fläckiga ägg. Nu sitta stormens tutande uvar på […]

Vårskuggor

Lucidor. Fröding. I Nu lägger marken av sin gråa vadmals pajrock, och isen flottas bort från vill – vall – […]

Lejonets barn

(Anm. Lejonets barn äro de som äro födda under lejonets himmelstecken. Urbanus dag räknas som den första sommardagen. ”Sommaren förer […]

ÖLANDSMELODIER

TILL MINNET AV A. TH. GELLERSTEDT. I. På Borgholm. Vår mild är höstens måne. Vinden är en canzone. Valnötsträden hviska […]

Ode till snickarn krylbom

(På dess fyrtionde årsdag) Hur är dig, Krylbom? Är barmen sårad, är ringen tingad, är makan korad? Är snart i […]

Jägarlust

Nu torkar linet på gärdesgård och humlen är skördemogen. Röd som en räv och brun som en mård lyser i […]

I lissabon där dansa de

I Lissabon där dansa de på kungens röda slott, bekrönta och bekransade, vid hurrarop och skott. Där spelar havet som […]

Höstens vår

Nu är den stolta vår utsprungen, den vår de svaga kalla höst. Nu blommar heden röd av ljungen och hvitt […]

Höstens glädje

– Gallhumlen tumlar kring min förstubro, östanvinden mumlar sin långlåt utan ro. Sommarns kvava ängslan förlåter mitt bröst, höstens rama […]