Svensk poesi

Dikt på svenska


Dikt I fönstret står ett ljus

I fönstret står ett ljus,
som långsamt brinner
och säger att någon är död därinne.
Några granar tiga
kring en stig som stannar tvärt
i en kyrkogård i dimma.
En fågel piper –
vem är därinne?


Dikt I fönstret står ett ljus - Edith Södergran